Informationsbank för studerandevälbefinnande

Denna informationsbank samlar goda praxis från högskolorna och lärosätena som har visat sig vara användbara eller som utvecklades Coronapandemin. Intervjuer med högskolor och projektkonsortier under våren 2022 resulterade i sju tematiska helheter, som karaktäriserar de utmaningar inom studerandevälbefinnande som delas av högskolorna.

Du kan använda knapparna nedan för att läsa dig in på olika teman och utforska goda metoder för att främja studerandes välbefinnande.

Du kan komma åt webbplatsens infografik via denna länk[KI1] .Webbplatsen underhålls av Nätverket för högskolevälfärd och vägledning (KOHO), skapat i efterdyningarna av projekten. Nätverkets mål är att främja studenternas välbefinnande vid finländska högskolor, samt att stödja utvecklingen och utbytet av god praxis mellan högskolorna. Goda praxis från projekten finns samlade i Biblioteket för öppna lärresurser (AOE). De är öppna för alla och kan även hittas via Finna.fi-gränssnittet. Det är möjligt att lägga till nya metoder och goda praxis till samlingarna. Webbplatsen byggdes med ett särskilt anslag från Uutbildnings- och kulturministeriet av det samordnande projektet för studievälfärd och studievägledning inom högre utbildningsanstalter (KOHO) under hösten 2023.

Svenska