Opiskeluhyvinvoinnin hyvien käytänteiden tietopankki

Opiskeluhyvinvoinnin hyvien käytänteiden tietopankki kokoaa koronapandemian aikana korkeakouluissa hyväksi havaitut tai sen aikana kehitetyt käytänteet yhteen seitsemäksi temaattiseksi kokonaisuudeksi. Nämä temaattiset kokonaisuudet nk. korkeakoulujen jakamat opiskeluhyvinvoinnin haasteet rakentuivat keväällä 2022 toteutettujen korkeakoulu- tai hankekonsortiokohtaisten haastattelujen tuloksina.

Alla olevista painikkeista pääset tutustumaan teemoihin ja tutkimaan hyviä opiskeluhyvinvoinnin käytänteitä. Hyvät käytänteet sijaitsevat kansallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa (AOE). Käytänteet ovat avoimia kaikille.

Ne löytyvät myös Finna.fi -sivustolta yksittäisinä käytänteinä ilman kokoelmaa.

Kokoelmiin on mahdollista lisätä uusia käytänteitä.


Hankkeiden jälkimainigeissa syntynyt Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen verkosto (KOHO) ylläpitää sivustoa. Verkoston tavoitteena on edistää opiskeluhyvinvointityötä suomalaisissa korkeakouluissa, tukea hyvien käytänteiden rakentumista ja jakamista korkeakoulujen kesken.

Sivusto rakennettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen koordinoivan hankkeen (KOHO) toimesta syksyllä 2023.

Tästä linkistä saat käyttöösi sivuston infograafit.


Usein kysytyt kysymykset

Mikä on KOHO-verkosto?

Kuinka saan materiaalini näkyviin tänne?

Mikä on Avointen oppimateriaalien kirjasto - AOE?

Keneen voin ottaa yhteyttä?