Yhteystiedot

Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen verkosto on opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen moniammatillinen, poikkihallinnollinen verkosto, johon ovat tervetulleita kaikki opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen toimijat, esihenkilöt ja päättäjät korkeakouluista.

Vuosina 2021 ja 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korkeakouluille, opiskelija- ja ylioppilaskunnille erityisavustusta pandemian vaikutusten minimoimiseksi yhteensä 12 miljoona euroa. Avustusta myönnettiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen tukemiseksi vuonna 2021 38 ja vuonna 2022 32 hankkeeseen.

Erityisavustusten turvin kehitettiin ja lisättiin muun muassa erilaisia matalan kynnyksen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen palveluita tai palvelukokonaisuuksia, kehitettiin pienryhmä-, tuutori- ja vertaistukitoimintaa sekä yhteisöllisiä toimintamalleja, kehitettiin opintojen etenemisen seurantaa, vahvistettiin opetushenkilöstön hyvinvointiosaamista, kehitettiin toimintamalleja varhaiseen tukeen ja teknologiatuettua yhteydenpitoa opiskelijoihin. Niin ikään hankkeissa pilotoitiin uusia toimenkuvia ja jaettiin hyviä käytänteitä.

Vuonna 2022 osana erityisavustuskokonaisuutta käynnistyi Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin koordinoiva hanke, jonka tehtävänä oli fasilitoida korkeakoulujen välistä yhteistyötä, vahvistaa ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemista sekä koota hyvien käytänteiden tietopankki syntyneistä ja toimiviksi havaituista hyvistä opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen käytänteistä. Koordinoivan hankkeen päättyessä korkeakoulujen yhteisestä sopimuksesta päätettiin jatkaa yhteistyötä, perustaa opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen verkosto koordinoimaan vahvistamaan korkeakoulujen välistä yhteisten haasteiden ratkomista ja yhdessä oppimista.

Tämä sivusto on tuotettu Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen koordinoivan hankkeen (KOHO) toimesta vuonna 2023.


Yhteystiedot

leena.m.penttinen (at) jyu.fi

milja.j.manninen (at) jyu.fi